EnergiAudit - Engangsanalyse for store besparelser

1/4

Vår EnergiAudit identifiserer typisk 10-20% besparelser som kan gjennomføres uten større investeringer. Auditen bruker signalanalyse kalt NIALM-teknologi (Non-Intrusive Appliance Load Monitoring), for å bryte alt forbruk ned til sluttbrukere på de målte stigerne/kursene, med begrenset og rask installasjon av måleutstyr.

 

Med målingene finner vi feil i SD-anlegg, feil i utstyr, forbedringspotensial i bruksmønster, og dokumenterer hva forbruket faktisk går til (lys, varme, elektronikk, maskiner, pumper, etc) i bygget. Et typisk prosjekt gjennomføres på 2 måneder og gir komplett innsikt i elektrisk forbruket i bygget.

FORMÅLSFORDELT ENERGIMÅLING I SANNTID

1/1

Våre målesystemer leverer sanntids formålsfordelt energiovervåkning, med den høyeste mulige grad av detaljering ved hjelp av den unike NIALM-teknologien.

 

Om man benytter seg av BREEAM eller BREEAM-in-use er dette den raskeste og mest kostnadseffektive måtene å nå målsetninger på energiovervåkning.

 

Løsningen kommer med et skybasert datagrensesnitt, og vi integrerer datatjenestene mot andre EOS system etter ønske.