VÅRE TJENESTER REALISERER ENERGIBESPARELSER

ENERGI- OG BYGNINGSDATA I SANNTID

GBS prosesserer og organiserer data fra løsninger vi leverer, eksisterende målere, eller SD-anlegg, og gjør alt tilgjengelig for våre kunder på ett sted. La oss håndtere kompleksiteten i ulike bygg, og gjør bygget ditt klart for fremtidens tjenester med høyoppløst sanntidsdata tilgjengelig i skyen. 

FORMÅLSFORDELT ENERGIMÅLING UTEN STORE MÅLERSTRUKTURER

Våre målesystemer leverer sanntids formålsfordelt energiovervåkning, med den høyeste mulige grad av detaljering ved hjelp av unik NIALM-teknologi. Se nøyaktig når og hvor energi brukes (panelovner, lys, brukerutstyr, osv), uten omfattende installasjon.

Med vår høyfrekvente forsmåldelte energiovervåkning realiserer vi typisk 10-30% energibesparelse etter installasjon, og muliggjør en rekke tjenester som forenkler drift, rapportering, kommunikasjon, mm.

 

Om man benytter seg av BREEAM eller BREEAM-in-use er dette den raskeste og mest kostnadseffektive måtene å nå målsetninger på energiovervåkning.

Data aggregeres i GBS-skyen, og leverer enten i webgrensesnitt eller til andre løsninger etter behov.

BUILDINGOS

BuildingOS er et fullverdig EOS-system, med støtte for alle energi, sensor, og datakilder - i sanntid og minuttsoppløsning. Platformen har en rekke intuitive analyse og rapporteringsverktøy, PR- og kommunikasjonsverktøy, automatisering, alarmer.

Vi leverer buildingOS der kunden ønsker å forenkle drift, styrke kommunikasjon med leietakere og tredjeparter, redusere energiforbruk, eller styrke rapportering. All data vi aggregerer for kunde fra SD-anlegg, eksisterende målere/sensorer, eller våre løsninger for høydetaljert energidata kan benyttes i buildingOS.